Щетка с подогревом

Щетка с подогревом

Щетка с подогревом

Щетка с подогревом

1 designbook2017

2

3

4 Welcome to the design book of Bemeta, a Czech company that takes pride in perfection and the highest quality! Otevíráte design book české společnosti Bemeta. Vítáme Vás proto ve světě dokonalosti a té nejvyšší kvality! Bemeta is headquartered in the picturesque village of Žatčany in South Moravia. It was founded thirteen years ago by Mr. Zdeněk Žalkovský. Since that time the company has grown dynamically and currently has 70 employees that share a common goal to deliver to its customers bathroom accessories of the highest possible quality. You will fi nd Bemeta products throughout the Czech Republic as well as twenty other countries including France, Germany, Austria, Russia and Iceland. You may also see the Bemeta logo on more than just bathroom accessories. The company also takes custom orders and offers clients a line of hotel accessories and the special HELP program for people with limited mobility. The aim of the Bemeta Company is to continually innovate and move forward. We collaborate with a Czech designers to develop new products. We recently unveiled three new lines of bathroom accessories: DARK (in ever popular black), VIA and NIKI. In 2017 you can look forward to a gradual change in our packaging. Společnost Bemeta leží v malebném prostředí jihomoravských Žatčan. Před třinácti lety ji založil pan Zdeněk Žalkovský. Od té doby fi rma nejen povyrostla, ale má se také čile k světu. V Bemetě pracuje na 70 zaměstnanců, všichni ovšem jen s jediným cílem dodávat svým zákazníkům koupelnové doplňky v nejlepší možné kvalitě. S Bemetou se proto nesetkáte pouze v Česku, kde je doma. Její produkty znají lidé ve dvaceti zemích světa, např. ve Francii, Německu, v Rakousku, Rusku nebo třeba na Islandu. Logo Bemety přitom nenajdete pouze na koupelnových doplňcích. Společnost zpracovává také zakázkovou výrobu, dodává svým klientům hotelové doplňky nebo speciální program HELP pro pohybově omezené osoby. Cílem společnosti Bemeta je neustále inovovat a posouvat se vpřed. Na vývoji nových produktů spolupracujeme s českými designéry. Nedávno jsme na trh uvedli tři nové řady koupelnových doplňků: DARK (v tolik žádané černé barvě), VIA a NIKI. V roce 2017 se můžete těšit na postupnou obměnu našich obalů.

5 Sie öffnen das Design Book der tschechischen Firma Bemeta. Wir heißen Sie also willkommen in einer Welt der Perfektion und der höchsten Qualität! Das Unternehmen Bemeta liegt in der malerischen Kulisse des südmährischen Ortes Žatčany. Vor dreizehn Jahren wurde es von Zdeněk Žalkovský gegründet. Seit dieser Zeit ist das Unternehmen nicht nur gewachsen, sondern es ist auch gesund. Bei Bemeta arbeiten etwa 70 Mitarbeiter, alle jedoch nur mit einem Ziel für die Kunden Bad- Accessoires in höchstmöglicher Qualität zu produzieren und zu liefern. Auf Bemeta stoßen Sie daher nicht nur in dessen Heimatland Tschechien. Seine Produkte kennen Menschen in 20 Ländern auf der ganzen Welt, zum Beispiel in Frankreich, Deutschland, Österreich, Russland oder sogar Island. Das Bemeta-Logo fi nden Sie aber nicht nur auf Bad-Accessoires. Das Unternehmen befasst sich auch mit Auftragsherstellung, liefert seinen Kunden Hotel-Accessoires oder Produkte im Rahmen des Sonderprogramms HELP für körperlich behinderte Personen. Das Ziel von Bemeta sind ständige Innovation und Fortschritt. Bei der Entwicklung neuer Produkte arbeiten wir mit tschechischen Designer zusammen. Kürzlich haben wir drei neue Reihen von Bad-Accessoires auf den Markt gebracht: DARK (in der sehr gefragten Farbe Schwarz), VIA und NIKI. Im Jahr 2017 können Sie sich auf eine schrittweise Änderung unserer Verpackungen freuen. Уважаемые заказчики! Открываете Design Book чешской компании ООО «Bemeta Design». Приветствуем Вас в мире совершенства и наивысшего качества! Компания ООО «Bemeta Design» находится в городе Жатчаны живописного Юго-моравского края. Тринадцать лет тому назад компанию основал господин Зденек Жалковски. С момента своего возникновения компания динамично развивается и процветает. В компании «Bemeta Design» работает более 70 работников, но все с единой целью производить и поставлять своим заказчикам аксессуары для ванных комнат максимально возможного качества. С продукцией компании «Bemeta Design» Вы не встретитесь только в Чехии, где она хорошо известна как отечественная. Её продукция известна людям в двадцати государствах мира, например, во Франции, Германии, Австрии, России или скажем в Исландии. В тоже время логотип «Bemeta» не встретите только на аксессуарах для ванных комнат. Компания также производит продукцию на заказ, поставляет своим клиентам аксессуары для гостиничных ванных комнат или по специальной программе «HELP» поставляет аксессуары для ванных комнат для пожилых людей и инвалидов. Целью компании «Bemeta Design» является постоянная инновация и продвижение вперёд. При разработке новой продукции мы сотрудничим с дизайнерами. Недавно мы представили три новые серии аксессуаров для ванных комнат: DARK (так желаемого чёрного цвета), VIA и NIKI. В 2017 году вы можете с нетерпением ожидать постепенного изменения дизайна наших изделий.

6 Bemeta s portfolio of bathroom accessories is incredibly broad. We not only follow current trends and client needs, but are also constantly innovating to create bold solutions. Our products are ideal for furnishing regular bathrooms as well as hotels. Portfolio našich koupelnových doplňků značky Bemeta je nesmírně široké. Vycházíme totiž nejen z aktuálních trendů i požadavků zákazníků, ale zároveň inovujeme a nebojíme se ani odvážných řešení. Naše produkty tak jsou vhodné nejen k vybavení běžných koupelen, ale také hotelů. Why choose Bemeta bathroom accessories? Because you will certainly have plenty to choose from! We produce several diverse lines of bathroom accessories, from classic retro to modern and timeless. But most importantly, they are all extremely functional. Are you looking for quality? You can rely on us! Our bathroom accessories are made from quality stainless steel or chrome-plated brass. That s why we can guarantee such a long lifespan for our products. Don t like complicated assembly and installation? We ve thought of that too. Our bathroom accessories are designed to be a breeze to assemble. And if something goes wrong, you can easily get replacement parts from us. All products in this catalog are listed with maximum dimensions. This means the maximum length, width, height and depth of the product. You can easily fi nd specifi c dimensions on our website. Proč volit koupelnové doplňky značky Bemeta? Protože si určitě vyberete! Vyrábíme hned několik různorodých řad koupelnových doplňků, od klasických retro, až po moderní a nadčasové. Co je ale nejdůležitější, všechny jsou maximálně funkční. Hledáte kvalitu? Vsaďte na nás! Naše koupelnové doplňky jsou vyrobeny z kovových materiálů: z nerezové oceli nebo pochromované mosazi. Zaručujeme vám proto dlouhodobou životnost našich produktů Nebaví Vás složité montování a instalace? I na to myslíme. Naše koupelnové doplňky jsou navrženy tak, aby byla jejich montáž opravdovou hračkou. A pokud něco nevyjde, náhradní díl u nás snadno seženete. U všech produktů v tomto katalogu jsou uvedeny jejich maximální rozměry. Tedy maximální délka, šířka, výška a hloubka produktu. Konkrétní rozměry naleznete snadno na našich webových stránkách.

7 Das Portfolio der Bemeta-Bad-Accessoires ist extrem breit. Wir richten uns nicht nur nach aktuellen Trends und den Anforderungen der Kunden, sondern arbeiten gleichzeitig an Innovationen und haben auch keine Angst vor gewagten Lösungen. Unsere Produkte sind daher nicht nur zur Ausstattung normaler Badezimmer, sondern auch von Hotels geeignet. Портфолио наших аксессуаров для ванной комнаты торговой марки «Bemeta» чрезвычайно широкое. Мы ведь исходим не только из актуальных направлений и требований заказчиков, но мы одновременно возобновляем наши изделия и не боимся отважных решений. Поэтому наши изделия пригодны для оснащения не только домашних ванных комнат, но также гостиниц. Warum Sie sich für Bad-Accessoires der Marke Bemeta entscheiden sollten? Weil Sie hier garantiert fündig werden! Wir produzieren gleich mehrere unterschiedliche Serien von Bad-Accessoires, von klassischem Retro-Stil bis hin zu modernen und zeitlosen Design. Am wichtigsten ist jedoch, dass alle überaus funktionell sind. Sind Sie auf der Suche nach Qualität? Setzen Sie auf uns! Unsere Bad-Accessoires werden aus den besten Materialien hergestellt: aus Edelstahl oder verchromtem Messing. Deshalb garantieren wir eine lange Lebensdauer unserer Produkte Machen Ihnen schwierige Montage und Installation keinen Spaß? Auch daran haben wir gedacht. Unsere Bad-Accessoires sind so konzipiert, dass ihre Montage zum echten Kinderspiel wird. Und falls mal etwas nicht klappt, bekommen Sie bei uns schnell ein Ersatzteil. Bei allen Produkten in diesem Katalog sind die Höchstabmessungen angegeben. Also die maximale Länge, Breite, Höhe und Tiefe des Produkts. Konkrete Abmessungen fi nden Sie auf unserer Website. Почему стоит выбрать аксессуары для ванной комнаты торговой марки «Bemeta»? Потому что Вы у нас наверняка выберете для себя подходящее! Вы можете выбрать изделия сразу из нескольких разнообразных рядов аксессуаров для ванной комнаты, начиная с классического дизайна в стиле ретро, в современном стиле и кончая выбором в безвременном стиле. А самое важное всё максимально функциональное. Ищете качественное? Положитесь на нас! Наши аксессуары для ванной комнаты выполнены из наилучших металлов: нержавеющей стали или хромированной латуни. Поэтому мы гарантируем Вам длительный срок службы наших изделий. Не нравится Вам сложная сборка и установка? И это мы предусмотрели. Наши аксессуары для ванной комнаты разработаны так, чтобы их сборка и установка были действительно игрой. Даже если у вас что-то не получится, запасные части Вы можете у нас легко найти и заказать. У всех изделий в этом каталоге приведены максимальные размеры, т.е. максимальные длина, ширина, высота и глубина изделия. Конкретные размеры Вы легко найдёте на нашем сайте.

8

9 BETA OMEGA CYTRO NEO VIA TREND-i PLAZA RETRO DARK FREE STANDING ACCESSORIES OVAL RAWELL BATHROOM MIRRORS SHOWER EQUIPMENT HOTEL EQUIPMENT NIKI designbook2017

10 BETA

11 designbook2017

12 Magnetic soap holder Magnetická mýdlenka Magnetseifenhalter Мыльница магнетическая 55 x 55 x 70 mm Soap dish rectangular Mýdlenka obdélníková Seifenhalter Прямоугольная мыльница 125 x 55 x 115 mm Soap dish holder Mýdlenka skleněná Seifenablage mit Glasschale Мыльница стеклянная 129 x 55 x 110 mm Soap dispenser with magnetic soap holder, mini glass Dávkovač tekutého mýdla s magnetickou mýdlenkou Seifenspender mit Magnetseifenhalter Дозатор жидкого мыла с магнетической мыльницей 75 x 160 x 100 mm, 200 ml Soap dispenser, MINI glass Dávkovač tekutého mýdla MINI Seifenspender MINI Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) вариант Mini 70 x 145 x 100 mm, 200 ml Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Seifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 80 x 190 x 133 mm, 230 ml Single robe hook Věšáček jednoduchý Kleiderhaken Крючок для одежды 19 x 35 x 38 mm Single robe hook Věšáček hranatý Kleiderhaken Крючок для одежды 55 x 55 x 50 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок для одежды 55 x 55 x 50 mm Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Двойной крючок одежды 55 x 55 x 50 mm Double hook Dvojháček vysoký Doppelhaken, hoch Двойной крючок высокий 55 x 120 x 90 mm Swing arm triple hook Trojháček otočný Dreifachhaken, drehbar Тройной крючок поворотный высокий 55 x 190 x 135 mm BETA

13 Double hook Dvojháček Doppelhaken Планка с 2-мя крючками 120 x 55 x 50 mm Triple hook Trojháček Dreifachhaken Планка с 3-мя кючками 185 x 55 x 50 mm robe hooks Čtyřháček Vierfachhaken Планка с 4-мя крючками 250 x 55 x 50 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Двойной держатель полотенца 655 x 55 x 110 mm Towel rack Polička na ručníky s hrazdou Handtuchablage Вешалка для полотенца 655 x 120 x 215 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Двойной держатель полотенца 655 x 55 x 120 mm Towel rack Polička na ručníky dvojitá s hrazdou Doppelhandtuchablage Двойная вешалка для полотенца 655 x 160 x 225 mm Rail with 5 robe hooks Hrazda s pěti věšáčky Hakenleiste mit 5 Haken Держатель с 5 крючками 420 x 55 x 70 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Стеклянная полка 300 x 55 x 130 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Стеклянная полка 600 x 55 x 130 mm

14 Glass shelf, corner model Polička skleněná rohová Glasablage, Eckmodell Полочка стеклянная угловая 255 x 55 x 255 mm Toothbrush holder Držák kartáčků Zahnbürstenhalter Держатель зубных щеток 105 x 55 x 85 mm Glass with holder Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель стакана 70 x 95 x 105 mm Double glass holder Držák kartáčků dvojitý sklo Doppelglashalter Двойной держатель для стакана 160 x 95 x 90 mm Toothbrush holder with glasses Držák kartáčků včetně sklenic Zahnbürstenhalter mit Glas Держатель зубных щеток со стаканами 190 x 95 x 125 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Круглый держатель полотенца 168 x 188 x 50 mm Double swing arm towel holder Držák ručníků dvojitý otočný Doppelhandtuchhalter, drehbar Двойной держатель полотенца 55 x 165 x 450 mm i chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Back plate for gluing accessories on glass Redukce úchytky pro lepení na sklo Reduktion zum Verkleben auf Glas Специальное крепление для монтажа на стекло 55 x 55 x 14 mm Glass shelf holder - without glass, pair Držáky poliček pár Halterung für Glasablagen, Paar Держатель полочки без стекла, пара 55 x 55 x 40 mm 8 mm Shower rail Sprchová tyč s jezdcem Brausestange mit Halterung Душевая штанга 90 x 900 x 110 mm Free standing double towel holder Stojan s držákem ručníků dvojitý Doppelter Handtuchständer Стойка с двойным держателем для полотенец 150 x 800 x 400 mm BETA i UV glue is not ingluded. / UV lepidlo není součástí balení. / UV Kleber ist nicht in der Packung enthalten. / Предназначено для UV клея. Клей не включен в комплет.

15 Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko na tyči Kosmetikspiegel an der Wandstange Косметическое зеркало на стойке 200 x 550 x 140 mm Hair dryer holder, spiral Držák fénu spirálový Spiral Fönhalter Держатель фена 100 x 185 x 125 mm Hair dryer holder Držák fénu Fönhalter Держатель фена 80 x 55 x 100 mm Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель туалетной бумаги с крышкой 135 x 155 x 90 mm right pravý recht пpaвый Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги 135 x 100 x 90 mm Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги 180 x 55 x 70 mm right / pravý / recht / пpaвый L left / levý / links / левый Spare toilet paper holder Držák toaletního papíru rezervní Reservepapierrollenhalter Держатель туалетной бумаги вертикальный подвесной 55 x 165 x 65 mm i Free standing toilet paper and brush holder Stojan s držákem toal. papíru a WC štětkou Freistehender Papierrollenhalter mit WC-Bürstengarnitur Стойка с держателем туалетной бумаги и туалетной щеткой 150 x 710 x 255 mm Toilet brush holder, free standing or hanging WC štětka hranatá na postavení nebo pověšení Bürstengarnitur Wand- und Standmodell Туалетная щетка с держателем (металл), напольный и настенный 85 x 440 x 85 mm Toilet brush holder, free standing or hanging WC štětka hranatá na postavení nebo pověšení Bürstengarnitur Wand- und Standmodell Туалетная щетка с держателем (металл) напольный и настенный 80 x 360 x 80 mm Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter Туалетная щетка с держателем, подвесной (стекло) 95 x 360 x 140 mm ; white brush / bílý kartáč / weisse Bürste / щётка белая black brush / černý kartáč / schwarze Bürste / щётка черная i 14 15

16 OMEGA

17 designbook2017

18 Swing arm triple hook Trojháček otočný Dreifachhaken, drehbar Крючок тройной поворотный 55 x 190 x 135 mm Swing arm triple hook Trojháček otočný Dreifachhaken, drehbar Крючок тройной поворотный 55 x 85 x 95 mm Glue-on hook Věšáček kulatý na nalepení Haken zum Verkleben Крючок для наклейки 40 x 40 x 27 mm Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок 55 x 55 x 50 mm Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок 55 x 55 x 70 mm Single robe hook Věšáček válcový Kleiderhaken Крючок 55 x 55 x 55 mm Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Крючок двойной 55 x 55 x 50 mm Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Крючок двойной 84 x 60 x 66 mm NEW chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Robe hook Věšák Kleiderhaken Вешалка с крючком 55 x 110 x 60 mm Robe hook Věšák s držákem Kleiderhaken Вешалка с крючком 53 x 115 x 65 mm Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок ø 16 x 30 mm ø 16 x 55 mm Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок ø 15 x 35 mm ø 25 x 50 mm OMEGA

19 Double hook Dvojháček vysoký Doppelhaken Двойной крючок 55 x 120 x 90 mm Rail with 5 robe hooks Hrazda s pěti věšáčky Hakenleiste mit 5 Haken Держатель с 5 крючками 415 x 55 x 70 mm Rail with 4 robe hooks Čtyřháček Hakenleiste mit 4 Haken Крючок четверной 270 x 25 x 40 mm Rail with 6 robe hooks Šestiháček Hakenleiste mit 6 Haken 6 крючков 410 x 25 x 40 mm Double hook Dvojháček Doppelhaken Планка с 2-мя крючками 120 x 55 x 50 mm Triple hook Trojháček Dreifachhaken Планка с 3-мя крючками 185 x 55 x 50 mm robe hooks Čtyřháček Vierfachhaken Планка с 4-мя крючками 250 x 55 x 50 mm Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стаканов 70 x 95 x 105 mm Double glass holder Držák kartáčků dvojitý sklo Doppelglashalter Двойной держатель для стакана 160 x 95 x 90 mm Toothbrush holder with glasses držák kartáčků včetně sklenic Zahnbürstenhalter mit Glas Держатель зубных щеток со стаканами 190 x 95 x 125 mm Toothbrush holder Držák kartáčků Zahnbürstenhalter Держатель зубных щеток 105 x 55 x 85 mm Glass soap dish Mýdlenka skleněná Seifenablage mit Glasschale Мыльница стеклянная 110 x 55 x 129 mm

20 Soap dish rectangular Mýdlenka obdélníková Seifenhalter Мыльница прямоугольная 125 x 55 x 115 mm Soap dish basket Mýdlenka drátěná obdélníková Seifenhalter Мыльница 140 x 55 x 125 mm Magnetic soap holder Magnetická mýdlenka Magnetseifenhalter Мыльница магнетическая 55 x 55 x 70 mm Wire shelf Polička mýdlenka Handtuchablage Полочка - мыльница 270 x 40 x 110 mm Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 80 x 190 x 133 mm, 230 ml Soap dispenser, MINI glass Dávkovač tekutého mýdla MINI Seifenspender MINI Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) вариант Mini 75 x 145 x 100 mm, 200 ml Soap dispenser Dávkovač tekutého mýdla chrom Seifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (металлический стакан) 55 x 175 x 85 mm, 150 ml Soap dispenser JUMBO Dávkovač tekutého mýdla JUMBO Seifenspender JUMBO Настенный дозатор для жидкого мыла (большой металлический стакан), 2 держателя 70 x 230 x 110 mm, 550 ml chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Soap dispenser Dávkovač tekutého mýdla na dvou úchytkách Seifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (металлический стакан) 55 x 195 x 85 mm, 150 ml Soap dispenser, MINI glass Dávkovač tekutého mýdla s plastovou pumpičkou MINI Glasseifenspender MINI Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) вариант Mini 75 x 160 x 100 mm, 200 ml Soap dispenser with magnetic soap holder, glass Dávkovač tekutého mýdla s magnetickou mýdlenkou Seifenspender mit Magnetseifenhalter Дозатор жидкого мыла с магнетической мыльницей 75 x 160 x 100 mm, 200 ml Cotton pad dispenser Zásobník na odličovací tampony Wattepad-Spender Диспенсер для косметических тампонов 65 x 205 x 115 mm OMEGA

21 Kitchen roll holder Držák kuchyňských utěrek Küchenrollenhalter Держатель для кухонных полотенец 295 x 100 x 62 mm Hair dryer holder Držák fénu Fönhalter Держатель фена 80 x 55 x 100 mm Hair dryer holder, spiral Držák fénu spirálový Spiral Fönhalter Держатель фена 100 x 130 x 125 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Кольцо для полотенец 160 x 190 x 55 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Кольцо для полотенец 160 x 175 x 65 mm Double towel holder Pevný držák ručníků Handtuchhaler fest Полотенцедержатель неподвижный 50 x 90 x 365 mm Free standing 3 swing arm towel stand Stojan s držákem ručníků trojitý otočný Dreifacher Handtuchständer, drehbar Стойка с тройным поворотным держателем для полотенец 370 x 850 x 250 mm Double swing arm towel holder Držák ručníků dvojitý otočný na jedné úchytce Doppelbadetuchhalter, drehbar, auf einem Halter Полотенцедержатель двойной поворотный 40 x 55 x 420 mm Double swing arm towel holder Držák ručníků dvojitý otočný Doppelbadetuchhalter, drehbar Полотенцедержатель двойной поворотный 55 x 165 x 450 mm Three swing arm towel holder Držák ručníků trojitý otočný Badetuchhalter, dreifach, drehbar Тройной полотенцедержатель поворотный 55 x 195 x 450 mm Kitchen roll and soap dispenser holder Držák ručníků v roli s dávkovačem tekutého mýdla k bidetu Halter für Rollenhandtücher und Seifenspender Держатель для полотенец с дозатором для жидкого мыла 450 x 112 x 54 mm, 230 ml

22 Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Полотенцедержатель двойной 655 x 55 x 110 mm Towel rack Polička na ručníky Handtuchablage Полочка для полотенец 655 x 55 x 200 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Полотенцедержатель двойной 655 x 55 x 120 mm Towel rack Polička na ručníky Handtuchablage Полочка для полотенец 655 x 55 x 215 mm Towel rack Polička na ručníky s hrazdou Handtuchablage Полочка для полотенец 655 x 110 x 200 mm Tiltable towel rack with hooks Polička na ručníky výklopná s háčky Handtuchablage, klappbar mit Haken Полочка для полотенец с крючками 655 x 105 x 270 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Tiltable towel rack Polička na ručníky výklopná Handtuchablage, klappbar Полочка для полотенец откидная 655 x 55 x 270 mm Towel rack Polička na ručníky s hrazdou Handtuchablage Полочка для полотенец x 110 x 215 mm x 120 x 265 mm Towel rack Polička na ručníky dvojitá s hrazdou Handtuchablage Полочка для полотенец 655 x 160 x 225 mm U type double towel rack Polička na ručníky typ U s hrazdou Handtuchablage, U-Form Полочка для полотенец тип U 655 x 165 x 270 mm OMEGA

23 Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полочка стеклянная 300 x 55 x 130 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полочка стеклянная 600 x 55 x 130 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полочка стеклянная 600 x 65 x 130 mm Glass shelf, corner model Polička skleněná rohová Glasablage, Eckmodell Полочка стеклянная угловая 255 x 55 x 255 mm Glass shelf with tiltable rail Polička skleněná s výklopnou hrazdou Glasablage Полочка стеклянная 300 x 55 x 130 mm Glass shelf with tiltable rail Polička skleněná s výklopnou hrazdou Glasablage Полочка стеклянная 600 x 55 x 130 mm Glass shelf with rail, corner model Polička skleněná rohová s hrazdou Glasablage, Eckmodell Полочка стеклянная угловая 255 x 70 x 255 mm Double glass shelf Polička skleněná dvojitá s hrazdou Glasablage mit 2 Ablagefl ächen Полочка стеклянная двойная 400 x 385 x 115 mm Double glass shelf, corner model Polička skleněná dvojitá rohová s hrazdou Glasablage mit 2 Ablagefl ächen, Eckmodell Полочка двойная угловая 280 x 380 x 280 mm

24 NEW Glue-on mirror Kosmetické zrcátko na nalepení Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 151 x 17 x 151 mm, ø 131 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 200 x 230 x 90 mm, Ø 200 mm Triple glass shelf Polička skleněná trojitá s hrazdou Glasablage mit 3 Ablagefl ächen Полочка стеклянная тройная 400 x 665 x 130 mm Triple glass shelf, corner model Polička skleněná trojitá rohová s hrazdou Glasablage mit 3 Ablagefl ächen, Eckmodell Полочка стеклянная угловая тройная 270 x 660 x 270 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 140 x 140 x 80 mm, Ø 140 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 140 x 140 x 220 mm, Ø 140 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel Косметическое зеркало 200 x 550 x 140 mm, ø 200 mm with light / s osvětlením / mit Beleuchtung / с подсветкой 200 x 535 x 140 mm, ø 200 mm without light / bez osvětlení / ohne Beleuchtung / без подсветки Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель туалетной бумаги с крышкой 140 x 155 x 80 mm Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель туалетной бумаги с крышкой 142 x 170 x 90 mm Double paper holder with cover Držák toaletního papíru dvojitý s krytem Doppelter Papierrollenhalter mit Deckel Двойной держатель туалетной бумаги с крышкой 270 x 140 x 107 mm OMEGA

25 Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги без крышки 140 x 95 x 90 mm right pravý recht пpaвый Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги 170 x 55 x 70 mm right / pravý / recht / пpaвый L left / levý / links / левый Spare toilet paper holder Držák toaletního papíru rezervní Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги вертикальный подвесной 55 x 165 x 65 mm Double paper holder Držák toaletního papíru dvojitý Doppelter Papierrollenhalter ohne Deckel Двойной держатель туалетной бумаги 385 x 55 x 85 mm matt / polished mat / lesk gebürstet / poliert мат / блеск i i Free standing toilet paper holder Zásobník toaletního papíru volně stojící Freistehender Papierrollenhalter Держатель туалетной бумаги отдельностоящий 120 x 352 x 120 mm Toilet brush holder fl oor standing WC štětka na postavení WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter, Standmodell Туалетная щетка с держателем наполный (стекло) 110 x 400 x 130 mm ; Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter Туалетная щетка с держателем настенный (стекло) 95 x 370 x 140 mm ; i i Free standing toilet paper and brush holder Stojan s držákem toal. papíru a WC štětkou Freistehender Papierrollenhalter mit WC-Bürstengarnitur Стойка с держателем туалетной бумаги и туалетной щеткой 250 x 730 x 250 mm Toilet brush holder free standing or hanging WC štětka válcová na postavení nebo pověšení WC-Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем высокая напольный и настенный (металл) 95 x 380 x 105 mm ; Wall mounted toilet brush WC štětka válcová malá na pověšení WC-Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем настенный (металл) 95 x 385 x 120 mm ; Free standing toilet brush holder WC štětka válcová malá na postavení WC Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем наполный (металл) 90 x 385 x 90 mm ; ; ; white brush / bílý kartáč / weisse Bürste / щётка белая ; ; ; black brush / černý kartáč / schwarze Bürste / щётка черная i 24 25

26 Bath grab bar Madlo pevnostní Wannengriff Поручень прямой x 55 x 75 mm x 55 x 65 mm Bath grab bar angled Madlo lomené Wannengriff abgewinkelt Поручень изогнутый 460 x 250 x 80 mm Bath grab bar angled with soap basket Madlo lomené s mýdlenkou Wannengriff abgewinkelt mit Seifenkorb Поручень изогнутый с мыльницей 400 x 200 x 130 mm Bath grab bar Madlo pevnostní ostré Wannengriff Поручень прямой 350 x 50 x 75 mm Bath grab bar angled Madlo lomené ostré Wannengriff Поручень изогнутый 400 x 250 x 80 mm Bath grab bar angled with soap basket Madlo lomené s mýdlenkou ostré Wannengriff mit Seifenhalter Поручень изогнутый с мыльницей 440 x 220 x 130 mm Shower door wiper Stěrka do sprchy Fensterwischer für Dusche Cкребок для душевой кабины 265 x 175 x 55 mm Over door hook Věšáček na dveře Türhaken Одинарный крючок для одежды 20 x 70 x 40 mm i chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Tiltable mirror holders Držáky na výklopné zrcadlo Halter für kippbaren Spiegel Держатель для откидного зеркала 55 x 78 x 90 mm, 6 mm Glass shelf holder without glass, pair Držák poličky bez skla pár Halterung für Glasablagen ohne Glas, Paar Держатель полочки без стекла, пара x 20 x 20 mm, 6 mm x 20 x 20 mm, 8 mm x 55 x 40 mm, 6 mm x 55 x 40 mm, 8 mm Back plate for gluing accessories on glass Redukce úchytky pro lepení na sklo Reduktion zum Verkleben auf Glas Специальное крепление для монтажа на стекло 55 x 55 x 14 mm OMEGA i UV glue is not ingluded. / UV lepidlo není součástí balení. / UV Kleber ist nicht in der Packung enthalten. / Предназначено для UV клея. Клей не включен в комплет.

27 26 27

28 CYTRO

29 designbook2017

30 Soap basket, polished Mýdlenka obdélníková lesk Seifenkorb, poliert Мыльница нержавейка блеск 300 x 26 x 115 mm Corner soap basket, polished Mýdlenka trojúhelníková lesk Eckseifenkorb, poliert Мыльница нержавейка блеск 311 x 45 x 210 mm Corner soap basket, polished Mýdlenka trojúhelníková lesk Eckseifenkorb, poliert Мыльница нержавейка блеск x 26 x 108 mm x 35 x 142 mm Corner soap basket, plastic / polished Mýdlenka trojúhelníková plast / lesk Eckseifenkorb, Kunststoff / poliert Угловая мыльница, пластик 315 x 67 x 235 mm Soap basket, plastic / polished Mýdlenka obdélníková plast / lesk Seifenkorb, Kunststoff / poliert Мыльница прямоугольная, пластик 279 x 65 x 139 mm Corner soap basket, polished Mýdlenka trojúhelníková lesk Eckseifenkorb, poliert Угловая мыльница 173 x 30 x 111 mm Corner soap basket, polished Mýdlenka trojúhelníková lesk Eckseifenkorb, poliert Угловая мыльница 245 x 60 x 150 mm Soap basket, polished Mýdlenka obdélníková lesk Seifenkorb, poliert Мыльница прямоугольная 230 x 30 x 100 mm stainless nerez Edelstahl нержавейка chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь plastic plast Kunststoff пластик polished lesk poliert блеск Soap basket, polished Mýdlenka obdélníková lesk Seifenkorb, poliert Мыльница прямоугольная 300 x 30 x 130 mm Oval soap basket, polished Mýdlenka oválná lesk Seifenkorb oval, poliert Мыльница овальная 200 x 30 x 115 mm Soap basket, polished Mýdlenka na postavení lesk Seifenkorb, poliert Мыльница 95 x 30 x 75 mm Wire shelf, polished Polička mýdlenka lesk Handtuchablage poliert Полочка - мыльница блеск 270 x 40 x 110 mm CYTRO

31 Wire shelf Polička mýdlenka Handtuchablage Полочка - мыльница 270 x 40 x 110 mm matt mat gebürstet мат matt mat gebürstet мат Soap basket Mýdlenka drátěná obdélníková Seifenhalter Мыльница прямоуголная 230 x 30 x 120 mm matt mat gebürstet мат Corner soap basket Mýdlenka drátěná trojúhelníková Eckseifenkorb Мыльница угловая 230 x 30 x 130 mm Shower basket double, polished Police do sprchy závěsná lesk Doppelseifenkorb zum Aufhängen, poliert Подвесная полочка для душа 170 x 700 x 260 mm Shower basket double, polished Mýdlenka obdélníková dvojitá lesk Seifenkorb, poliert Мыльница двойная нержавейка блеск 305 x 385 x 115 mm Double soap basket, corner model, polished Mýdlenka trojúhelníková dvojitá lesk Doppeleckseifenkorb, poliert Угловая мыльница 260 x 325 x 155 mm

32 NEO

33 designbook2017

34 Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Wandmodell Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 80 x 190 x 133 mm, 230 ml Soap dispenser, MINI glass Dávkovač tekutého mýdla MINI Seifenspender MINI Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) вариант Mini 75 x 145 x 100 mm, 200 ml Soap dispenser Dávkovač tekutého mýdla nerez Seifenspender Wandmodell Настенный дозатор для жидкого мыла (металлический стакан) 55 x 175 x 85 mm, 150 ml Soap dispenser JUMBO Dávkovač tekutého mýdla JUMBO Seifenspeder JUMBO Настенный дозатор для жидкого мыла (большой металлический стакан), 2 держателя 70 x 230 x 110 mm, 550 ml Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 70 x 95 x 105 mm Glass soap dish Mýdlenka skleněná Glashalter mit Glas Мыльница стеклянная 110 x 55 x 125 mm Soap dish rectangular Mýdlenka obdélníková Seifenablage, rechteckig Мыльница прямоугольная 125 x 55 x 115 mm Soap basket Mýdlenka drátěná obdélníková Seifenhalter Мыльница прямоуголная 230 x 30 x 120 mm stainless nerez Edelstahl нержавейка glass sklo Glas стекло matt mat gebürstet мат Corner soap basket Mýdlenka drátěná trojúhelníková Eckseifenkorb Мыльница угловая 230 x 30 x 130 mm Wire shelf Polička mýdlenka Handtuchablage Полочка - мыльница 270 x 40 x 110 mm Single robe hook Věšáček válcový Kleiderhaken Крючок 55 x 55 x 55 mm Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок 55 x 55 x 50 mm NEO

35 Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Крючок двойной 55 x 55 x 50 mm Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок ø 16 x 30 mm ø 16 x 55 mm Swing arm triple hook Trojháček otočný Dreifachhaken, drehbar Крючок тройной поворотный 55 x 190 x 110 mm Over door hook Věšáček na dveře Türhaken Одинарный крючок для одежды 20 x 70 x 40 mm Rail with 4 robe hooks Čtyřháček Hakenleiste 4-fach Планка с 4-мя крючками 270 x 28 x 40 mm Rail with 6 robe hooks Šestiháček Hakenleiste 6-fach Планка с 6 крючками 410 x 28 x 40 mm Bath grab bar Madlo pevnostní Wannengriff Поручень прямой 355 x 55 x 75 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Держатель полотенца x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Двойной держатель полотенца 655 x 55 x 125 mm Double swing arm towel holder Držák ručníků dvojitý otočný Doppelhandtuchhalter Полотенцедержатель двойной поворотный 55 x 165 x 440 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Кольцо для полотенец 160 x 190 x 50 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полочка стеклянная 600 x 55 x 130 mm

36 Glass shelf, corner model Polička skleněná rohová Glasablage Eckmodell Полочка стеклянная угловая 244 x 55 x 244 mm Towel rack Polička na ručníky dvojitá s hrazdou Handtuchablage mit 2 Ablagefl ächen Полочка для полотенец 655 x 160 x 225 mm Towel rack Polička na ručníky dvojitá s hrazdou Handtuchablage Полочка для полотенец 655 x 110 x 215 mm Towel rack Polička na ručníky Handtuchablage Полочка для полотенец 655 x 55 x 215 mm Hygienic bag dispenser Zásobník hygienických sáčků (HygBag) HygBag Держатель для пластиковых мешков нержавейка 95 x 145 x 30 mm Kleenex box Kleenex box Kleenex Box Держатель для салфеток нержавейка 250 x 130 x 75 mm Soap dispenser Dávkovač tekutého mýdla Seifenspender Диспенсер мыла, нержавеющая сталь 100 x 320 x 110 mm, 1100 ml Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель туалетной бумаги с крышкой 135 x 155 x 90 mm stainless nerez Edelstahl нержавейка glass sklo Glas стекло matt mat gebürstet мат Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги без крышки 145 x 120 x 98 mm Double paper holder Držák toaletního papíru dvojitý bez krytu Doppelter Papierrollenhalter Двойной держатель туалетной бумаги, шлифованная матовая сталь 320 x 30 x 90 mm Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги 175 x 55 x 70 mm Spare toilet paper holder Držák toaletního papíru rezervní Reservepapierrollenhalter Держатель туалетной бумаги вертикальный подвесной 55 x 165 x 65 mm NEO

37 matt / polished mat / lesk gebürstet / poliert мат / блеск i i i Free standing toilet paper holder Zásobník toaletního papíru volně stojící Freistehender Papierrollenhalter Держатель туалетной бумаги отдельностоящий 120 x 352 x 120 mm Toilet brush holder, free standing WC štětka miska sklo na postavení WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter Туалетная щетка с держателем наполный (стекло) 110 x 400 x 130 mm ; Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter Туалетная щетка с держателем настенный (стекло) 115 x 360 x 130 mm ; Wall mounted toilet brush WC štětka válcová malá WC-Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем настенный (металл) 90 x 380 x 115 mm ; i Toilet brush holder, free standing or hanging WC štětka válcová na postavení nebo pověšení WC-Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем высокая напольный и настенный (металл) 95 x 390 x 105 mm ; Cosmetic mirror, matt Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало, мат 184 x 200 x 412 mm, Ø 133 mm ; ; ; ; white brush / bílý kartáč / weisse Bürste / щётка белая ; ; ; black brush / černý kartáč / schwarze Bürste / щётка черная i 36 37

38 VIA

39 designbook2017

40 Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 63 x 100 x 97 mm Glass soap dish Mýdlenka skleněná Seifenhalter mit Glasseifenschale Мыльница стеклянная 103 x 42 x 117 mm Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 65 x 150 x 120 mm, 250 ml Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок для одежды 25 x 70 x 48 mm Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Двойной крючок 80 x 28 x 39 mm Bath grab bar Madlo Griff Поручень 320 x 40 x 60 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Кольцо для полотенец 220 x 20 x 100 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель 450 x 20 x 59 mm NEW NEW chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель 600 x 20 x 59 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Держатель полотенца 297 x 20 x 59 mm pravý / right / recht / Пpaвый Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Держатель полотенца 297 x 20 x 59 mm levý / left / links / Лeвый VIA

41 Double swing arm towel holder Držák ručníků otočný Handtuchhalter Полотенцедержатель двойной поворотный 46 x 32 x 445 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Полотенцедержатель двойной 500 x 20 x 132 mm Towel rack Polička na ručníky Handtuchablage Полочка для полотенец 500 x 20 x 205 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полка стеклянная 600 x 19 x 118 mm Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги 179 x 28 x 59 mm Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter Туалетная щетка с держателем настенный 93 x 385 x 127 mm

42 TREND-i

43 designbook2017

44 RAL 9003 Replaceable wall holder, white Úchytka bílá Tauschbarer Wandhalter, weiss Запасной держатель, белая основа ø 52 mm RAL 6017, A Replaceable wall holder, green Úchytka zelená Tauschbarer Wandhalter, grün Запасной держатель, зелёная основа ø 52 mm RAL 9005, B Replaceable wall holder, black Úchytka černá Tauschbarer Wandhalter, schwarz Запасной держатель, чёрная основа ø 52 mm RAL 3000, C Replaceable wall holder, red Úchytka červená Tauschbarer Wandhalter, rot Запасной держатель, красная основа ø 52 mm RAL 5015, D Replaceable wall holder, blue Úchytka modrá Tauschbarer Wandhalter, hellblau Запасной держатель, светло-синяя основа ø 52 mm RAL 5002, E Replaceable wall holder, dark blue Úchytka tmavě modrá Tauschbarer Wandhalter, dunkelblau Запасной держатель, тёмно-синяя основа ø 52 mm RAL 4003, F Replaceable wall holder, pink Úchytka růžová Tauschbarer Wandhalter, rosa Запасной держатель, розовая основа ø 52 mm RAL 2003, G Replaceable wall holder, orange Úchytka oranžová Tauschbarer Wandhalter, orange Запасной держатель, оранжевая основа ø 52 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск RAL 1021, H Replaceable wall holder, yellow Úchytka žlutá Tauschbarer Wandhalter, gelb Запасной держатель, жёлтая основа ø 52 mm Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель стакана, основа белая 70 x 95 x 105 mm Soap dish rectangular Mýdlenka obdélníková Seifenablage, rechteckig Прямоугольная мыльница, основа белая 125 x 52 x 115 mm Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло), основа белая 80 x 190 x 133 mm, 230 ml TREND-i

45 Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок, основа белая 52 x 52 x 50 mm Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Крючок двойной, основа белая 52 x 52 x 55 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Кольцо для полотенца, основа белая 160 x 190 x 50 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель, основа белая 500 x 52 x 70 mm Example / příklad: white / bílá / weiss / белая Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Полотенцедержатель двойной, основа белая 655 x 52 x 110 mm Glass shelf with tiltable rail Polička skleněná s výklopnou hrazdou Glasablage Полочка стеклянная, основа белая 600 x 55 x 130 mm Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель для туалетной бумаги с крышкой, основа белая 135 x 155 x 70 mm A - green / zelená / grün / зелёная B - black / černá / schwarz / чёрная C - red / červená / rot / красная D - blue / modrá / hellblau / светло-синяя + E - dark blue / tmavě modrá / dunkelblau / тёмно-синяя = Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги, основа белая 135 x 100 x 65 mm Spare toilet paper holder Držák toaletního papíru rezervní Reservepapierrollenhalter Держатель туалетной бумаги вертикальный подвесной, основа белая 54 x 152 x 68 mm Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем настенный (стекло ), основа белая 95 x 360 x 140 mm F - pink / růžová / rosa / розовая G - orange /oranžová / orange / оранжевая H - yellow / žlutá / gelb / жёлтая 44 45

46 PLAZA

47 designbook2017

48 Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 85 x 100 x 120 mm Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 60 x 100 x 95 mm Glass soap dish Mýdlenka skleněná Seifenablage mit Glasschale Мыльница 100 x 48 x 130 mm Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 60 x 155 x 95 mm, 200 ml Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla Glasseifenspender Дозатор для жидкого мыла отдельностоящий 105 x 170 x 70 mm, 230 ml Ring towel holder Kruh Handtuchring Кольцо для полотенец 210 x 135 x 65 mm Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Двойной крючок одежды 78 x 35 x 50 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Держатель полотенца 625 x 35 x 70 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Двойной полотенцедержатель 625 x 35 x 120 mm Towel rack Polička na ručníky s hrazdou Handtuchablage Вешалка для полотенца 585 x 140 x 210 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Стеклянная полка 600 x 35 x 140 mm Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель туалетной бумаги с крышкой 125 x 125 x 65 mm PLAZA

49 Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги 190 x 35 x 70 mm Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter Туалетная щетка с держателем настенный (стекло) 115 x 360 x 150 mm Toilet brush holder, free standing or hanging WC štětka hranatá na postavení nebo pověšení Bürstengarnitur Wand- und Standmodell Туалетная щетка с держателем (металл) напольный и настенный 85 x 440 x 85 mm Toilet brush holder, free standing or hanging WC štětka hranatá na postavení nebo pověšení Bürstengarnitur Wand- und Standmodell Туалетная щетка с держателем (металл) напольный и настенный 80 x 360 x 80 mm

50

51 designbook2017

52 Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок 65 x 65 x 65 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок 65 x 65 x 65 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Крючок двойной 65 x 65 x 65 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz chrome chrom Chrom Хром Soap dispenser, MINI glass Dávkovač tekutého mýdla MINI Seifenspender MINI Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) вариант Mini 75 x 150 x 120 mm, 200 ml chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Seifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 80 x 190 x 120 mm, 230 ml chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Glass soap dish Mýdlenka skleněná Seifenablage mit Glasschale Мыльница стеклянная 110 x 65 x 138 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz gold / chrome zlato / chrom Gold / Chrom Золото / хром chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь gold zlato Gold Золото bronze bronz Bronze Бронза glass sklo Glas стекло Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 70 x 95 x 115 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Double glass holder Držák kartáčků dvojitý sklo Doppelglashalter Двойной держатель для стакана 175 x 95 x 90 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Double glass shelf Polička skleněná dvojitá Glasablage Полочка стеклянная 400 x 420 x 120 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz bronze bronz Bronze Бронза

53 Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Держатель полотенца 665 x 65 x 65 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Держатель полотенца 365 x 65 x 65 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Двойной держатель полотенца 665 x 65 x 120 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Towel rack Polička na ručníky Handtuchhalter Держатель полотенца 665 x 65 x 225 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Towel rack Polička na ručníky s hrazdou Handtuchablage Вешалка для полотенца 665 x 120 x 225 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Double towel rack Polička na ručníky dvojitá s hrazdou Doppelhandtuchhalter Двойной держатель полотенца 665 x 165 x 225 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Двойной держатель полотенца 665 x 125 x 115 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полочка стеклянная 600 x 87 x 120 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Glass shelf with rail Polička skleněná s hrazdou Glasablage Полочка стеклянная 600 x 90 x 125 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Cosmetic mirror, bronze Závěsné kosmetické zrcátko bronz Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое резкало, бронза 184 x 200 x 412 mm, Ø 133 mm Cosmetic mirror, gold Závěsné kosmetické zrcátko zlato Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое резкало, золото 184 x 200 x 412 mm, Ø 133 mm Soap basket Mýdlenka drátěná obdélníková Seifenkorb Мыльница 140 x 65 x 142 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz 52 53

54 Ring towel holder Kruh Handtuchring Круглый держатель полотенца 160 x 190 x 65 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель туалетной бумаги с крышкой 140 x 150 x 100 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель для туалетной бумаги 135 x 100 x 90 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Spare toilet paper holder Držák toaletního papíru rezervní Reservepapierrollenhalter Держатель для туалетной бумаги вертикальный подвесной 65 x 170 x 65 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter Туалетная щетка с держателем настенный (стекло) 110 x 360 x 145 mm chrome / chrom gold / chrome, zlato / chrom bronze / bronz chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь gold zlato Gold Золото bronze bronz Bronze Бронза glass sklo Glas стекло

55 54 55

56 DARK

57 designbook2017

58 NEW Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 70 x 95 x 105 mm Soap basket Mýdlenka skleněná Seifenhalter Мыльница 110 x 55 x 129 mm Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 80 x 190 x 133 mm, 230 ml Corner soap basket Mýdlenka trojúhelníková Eckseifenkorb Мыльница нержавейка 262 x 35 x 142 mm NEW NEW Toothbrush holder Držák kartáčků Zahnbürstenhalter Держатель зубных щеток 105 x 54 x 89 mm Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок для одежды 55 x 55 x 50 mm Single robe hook Věšáček Kleiderhaken Крючок 55 x 55 x 65 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Кольцо для полотенец 170 x 195 x 55 mm NEW NEW brass mosaz Messing латунь black černá schwarz черный glass sklo Glas стекло Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 230 x 310 x 450 mm, Ø 190 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полка стеклянная 600 x 55 x 130 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель x 55 x 65 mm x 55 x 65 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Полотенцедержатель двойной 655 x 55 x 110 mm DARK

59 Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель для туалетной бумаги с крышкой 140 x 155 x 80 mm Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель для туалетной бумаги 140 x 95 x 90 mm Spare toilet paper holder Držák toaletního papíru rezervní Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги вертикальный подвесной 55 x 165 x 65 mm Toilet brush holder, free standing or hanging WC štětka válcová na postavení nebo pověšení WC-Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем настенный (металл) 95 x 380 x 105 mm Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем настенный (металл) 95 x 370 x 140 mm

60 FREE STANDING ACCESSORIES / SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DOPLŇKY

61 designbook2017

62 FREE STANDING ACCESSORIES - ROUND SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DOPLŇKY KULATÉ Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 80 x 100 x 80 mm Glass soap dish Mýdlenka skleněná Seifenablage mit Glasschale Мыльница стеклянная 110 x 60 x 110 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Дозатор для жидкого мыла 80 x 160 x 80 mm, 200 ml Free standing toilet paper and brush holder Stojan s držákem toal. papíru a WC štětkou Freistehender Papierrollenhalter mit WC-Bürstengarnitur Стойка с держателем туалетной бумаги и туалетной щеткой 250 x 730 x 250 mm Free standing 3 swing arm towel stand Stojan s držákem ručníků trojitý otočný Dreifacher Handtuchständer, drehbar Стойка с тройным поворотным держателем для полотенец 370 x 850 x 250 mm FREE STANDING ACCESSORIES / SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DOPLŇKY

63 FREE STANDING ACCESSORIES - SQUARE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ DOPLŇKY HRANATÉ Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 75 x 110 x 75 mm Glass soap dish Mýdlenka skleněná Seifenablage mit Glasschale Мыльница стеклянная 85 x 55 x 85 mm Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Дозатор для жидкого мыла 75 x 170 x 75 mm, 200 ml Free standing toilet paper and brush holder Stojan s držákem toal. papíru a WC štětkou Freistehender Papierrollenhalter mit WC-Bürstengarnitur Стойка с держателем туалетной бумаги и туалетной щеткой 155 x 710 x 255 mm Free standing double tower holder Stojan s držákem ručníků dvojitý Doppelter Handtuchständer Стойка с двойным держателем для полотенец 150 x 800 x 400 mm

64 OVAL

65 designbook2017

66 Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 70 x 100 x 105 mm Glass soap dish Mýdlenka skleněná Seifenhalter mit Glasseifenschale oval Мыльница 130 x 35 x 105 mm Soap dish oval Mýdlenka oválná Seifenkorb oval Мыльница овальная 135 x 30 x 130 mm Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Seifenspender Wandmodell Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 75 x 170 x 110 mm, 200 ml Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Крючок двойной 80 x 25 x 50 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Круглый держатель полотенца 330 x 220 x 65 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель 610 x 35 x 65 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Плотенцедержатель двойной 650 x 30 x 110 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Towel rack Polička na ručníky Handtuchablage Вешалка для полотенец 650 x 30 x 200 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полочка стеклянная 520 x 30 x 145 mm Paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель туалетной бумаги с крышкой 125 x 130 x 60 mm Paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель туалетной бумаги без крышки 190 x 30 x 65 mm OVAL

67 Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter Туалетная щетка с держателем настенный (стекло) 95 x 360 x 130 mm

68 RAWELL

69 designbook2017

70 Radiator hook, polished Háček na otopné těleso lesk Haken für den Handtuchhalter an den Heizkörper, poliert Крючок на радиатор, хром 32 x 32 x 80 mm Radiator hook, white Háček na otopné těleso bílý Haken für den Handtuchhalter an den Heizkörper, weiss Крючок на радиатор, белый 32 x 32 x 80 mm Radiator adjustable towel holder with hooks, polished Držák ručníků na otopné těleso s věšáčky lesk Handtuchhalter an den Heizkörper mit Haken, poliert Держатель с крючками на радиатор 355 x 40 x 90 mm Radiator adjustable towel holder with hooks, white Držák ručníků na otopné těleso s věšáčky bílý Handtuchhalter an den Heizkörper mit Haken, weiss Держатель с крючками на радиатор, белый 355 x 40 x 90 mm Radiator towel holder SINGLE, polished Držák ručníků na otopné těleso SINGLE lesk Handtuchhalter an den Heizkörper SINGLE, poliert Держатель полотенец на радиатор, белый 610 x 48 x 140 mm Radiator towel holder SINGLE, white Držák ručníků na otopné těleso SINGLE bílý Handtuchhalter an den Heizkörper SINGLE, weiss Держатель полотенец на радиатор, белый 610 x 48 x 140 mm Radiator straight adjustable towel bar, polished Držák ručníků na otopné těleso rovný lesk Handtuchhalter an den Heizkörper gerade, poliert Держатель на радиатор 600 x 40 x 90 mm Radiator towel holder DOUBLE, white Držák ručníků na otopné těleso DOUBLE bílý Handtuchhalter an den Heizkörper DOUBLE, weiss Держатель полотенец на радиатор, белый 590 x 75 x 150 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь Fe Radiator adjustable towel bar, polished Držák ručníků na otopné těleso zahnutý lesk Handtuchhalter an den Heizkörper gebogen, poliert Держатель на радиатор (дугообразный) 600 x 40 x 95 mm RAWELL

71 70 71

72 BATHROOM MIRRORS / KOSMETICKÁ ZRCÁTKA

73 designbook2017

74 Cosmetic mirror, matt Závěsné kosmetické zrcátko mat Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung, gebürstet Косметическое зеркало, мат 184 x 200 x 412 mm, Ø 133 mm Cosmetic mirror, bronze Závěsné kosmetické zrcátko bronz Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое резкало, бронза 184 x 200 x 412 mm, Ø 133 mm Cosmetic mirror, gold Závěsné kosmetické zrcátko zlato Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое резкало, золото 184 x 200 x 412 mm, Ø 133 mm NEW Glue-on mirror Kosmetické zrcátko na nalepení Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 151 x 17 x 151 mm, Ø 131 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 200 x 230 x 90 mm, Ø 200 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 140 x 140 x 80 mm, Ø 140 mm chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло BATHROOM MIRRORS / KOSMETICKÁ ZRCÁTKA

75 NEW NEW Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 140 x 140 x 220 mm, Ø 140 mm Cosmetic mirror 5x magnifying Kosmetické zrcátko 5x zvětšující Rasier- und Kosmetikspiegel Косметическое зеркало 238 x 255 x 465 mm, Ø 182 mm Cosmetic mirror with LED light 5x magnifying Kosmetické zrcátko s LED osvětlením 5x zvětšující Kosmetikspiegel LED-Beleuchtung Косметическое зеркало 216 x 216 x 370 mm, Ø 160 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 230 x 260 x 350 mm, Ø 180 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 230 x 310 x 450 mm, Ø 190 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel Косметическое зеркало 260 x 200 x 390 mm, Ø 200 mm; 5,6 W without light / bez osvětlení / ohne Beleuchtung / без подсветки with light / s osvětlením / mit Beleuchtung / с подсветкой 74 75

76 Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel Косметическое зеркало 130 x 240 x 100 mm Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel Косметическое зеркало 155 x 310 x 420 mm Cosmetic mirror Kosmetické zrcátko na postavení Rasier- und Kosmetikspiegel Косметическое зеркало 235 x 385 x 140 mm, Ø 180 mm Cosmetic mirror with LED light Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel mit Beleuchtung Косметическое зеркало 205 x 205 x 400 mm; 5,6 W with light / s osvětlením / mit Beleuchtung / с подсветкой Cosmetic mirror with LED light Závěsné kosmetické zrcátko s osvětlovacím rámečkem Kosmetikspiegel mit Beleuchtung Косметическое зеркало 200 x 200 x 430 mm, Ø 200 mm with light / s osvětlením / mit Beleuchtung / с подсветкой chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло BATHROOM MIRRORS / KOSMETICKÁ ZRCÁTKA

77 Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel Косметическое зеркало 200 x 550 x 140 mm with light / s osvětlením / mit Beleuchtung / с подсветкой Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 200 x 535 x 140 mm without light / bez osvětlení / ohne Beleuchtung / без подсветки Cosmetic mirror with LED light Kosmetické zrcátko na tyči Rasier- und Kosmetikspiegel mit Beleuchtung Косметическое зеркало 200 x 505 x 175 mm with light / s osvětlením / mit Beleuchtung / с подсветкой Cosmetic mirror Kosmetické zrcátko na tyči Rasier- und Kosmetikspiegel ohne Beleuchtung Косметическое зеркало 200 x 505 x 175 mm without light / bez osvětlení / ohne Beleuchtung / без подсветки Cosmetic mirror Závěsné kosmetické zrcátko Rasier- und Kosmetikspiegel Косметическое зеркало 185 x 260 x 420 mm, Ø 135 mm

78 LED BACKLIT MIRRORS ATYPICAL LED PODSVÍCENÁ ZRCADLA ATYPICKÁ / ATYPISCHE SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG / ЗЕРКАЛА АТИПИЧНЫЕ С ЛEД ПОДСВЕТКОЙ Mirrors with LED lighting options in warm or cold light. Customised production based on received customer requests - mirror shape, the size (YXX) and type of backlight (logo, character...). Basic version doesn t have on/off switch or heater - this can be ordered additionaly. y ø Zrcadla na zakázku s LED osvětlením ve variantách teplé nebo studené světlo. Jedná se o zakázkovou výrobu, zákazník si stanoví velikost (XxY), tvar zrcadla i podsvícení (logo, znak...). Zrcadlo v základu nemá vypínač ani vyhřívání, lze doobjednat. x y y chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь glass sklo Glas стекло Der Spiegel mit LED-Beleuchtung in der Variante warmes oder kaltes Licht. Es geht um die kunden-spezifische Fertigung, der Kunde stellt die Größe (YxX), die Spiegelsform und die Beleuchtung (Logo, Zeichen...) fest. Der Spiegel in der Basis hat keinen Schalter und keine Beheizung, es ist möglich es zu bestellen. Зеркала под заказ, светодиодное освещение теплый или холодный свет. Под заказ клиента зеркала производим в различных размерах (XxY), с подсветкой или без, с нагреванием или без, с логотипом, символом... Выключатель и нагревание не входят в основное предложение их можно заказать дополнительно. x x x y y x x y Mirror heater pad Vyhřívání zrcadla Beheizung des Spiegels Подогревом зеркала BATHROOM MIRRORS / KOSMETICKÁ ZRCÁTKA

79 LED BACKLIT MIRRORS STANDARD LED PODSVÍCENÁ ZRCADLA STANDARD / STANDARDSPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG / ЗЕРКАЛА СТАНДАРТНЫХ С ЛEД ПОДСВЕТКОЙ Mirror with LED light Zrcadlo s osvětlením Spiegel mit Beleuchtung Зеркало с подсветкой 600 x 800 x 35 mm, 3 W Mirror with LED illuminated frame Zrcadlo s LED osvětleným rámem Badspiegel mit LED-Beleuchtung Зеркало с подсветкой рамки 1200 x 600 x 35 mm, 8 W Mirror with light and clock Zrcadlo s osvětlením a hodinami Spiegel mit Beleuchtung und Uhr Зеркало с подсветкой а часами 600 x 800 x 35 mm, 3 W Mirror with illuminated frame Zrcadlo LED s osvětleným rámem Spiegel mit Leuchtrahmen Зеркало с подсветкой рамки 600 x 800 x 35 mm, 8 W i Montage: horizontally or vertically Montáž: horizontálně nebo vertikálně i 78 79

80 SHOWER EQUIPMENT / SPRCHOVÝ PROGRAM

81 designbook2017

82 Shower rail with holder, chromed brass Sprchová tyč s jezdcem pochromovaná mosaz Brausestange mit Halter, verchr. Messing Душевой гарнитур с держателем, пластик x 650 x 70 mm x 905 x 70 mm Shower curtain holder, stainless steel, polished Tyč sprchového závěsu nerez lesk Duschvorhangstange, Edelstahl poliert Штанга для занавески для душа, нержавеющая сталь блеск x 55 x 55 mm, Ø 25 mm x 55 x 55 mm, Ø 25 mm x 55 x 55 mm, Ø 25 mm x 55 x 55 mm, Ø 25 mm i stainless nerez Edelstahl нержавейка chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь PVC SHOWER EQUIPMENT / SPRCHOVÝ PROGRAM

83 Shower curtain holder, corner model, stainless steel, polished Tyč sprchového závěsu rohová nerez lesk Duschvorhangstange, Eckmodell, Edelstahl poliert Штанга для занавески для душа угловая, нержавеющая сталь блеск x 500 x 900 mm, Ø 25 mm x 500 x 1400 mm, Ø 25 mm i The rods are supplied without a shower curtain. / Tyče dodáváme bez sprchového závěsu. / Die Stange liefern wir ohne Duschvorhang. / Штанги поставляются без занавески для душа. Mountings are removable, you can modify rods. / Úchytky jsou odjímatelné, tyč lze zkrátit. / Die Stange kann gekürzt werden. / На заказ можно штангу изготовить в любой длине. i 82 83

84 HOTEL EQUIPMENT / HOTELOVÉ VYBAVENÍ

85 designbook2017

86 Hygienic bag dispenser, chromed plastic Zásobník hygienických sáčků (HygBag) pochromovaný plast HygBag, verchromt Kunststoff Держатель для пластиковых мешков хром/пластик 100 x 135 x 25 mm Soap dispenser, plastic Dávkovač tekutého mýdla plast Seifenspender, Kunststoff Диспенсер для жидкого мыла, пластик 65 x 185 x 75 mm, 300 ml polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат white / bílý / weiss / белый Double soap dispenser, plastic Dávkovač tekutého mýdla dvojitý plast Doppelseifenspender, Kunststoff Диспенсер для жидкого мыла, пластик 120 x 185 x 75 mm, 2 x 300 ml polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Soap dispenser, chromed plastic Dávkovač tekutého mýdla plast mat Seifenspender, verchromt Kunststoff Диспенсер для жидкого мыла, пластик 115 x 245 x 110 mm, 1000 ml Soap dispenser, white plastic Dávkovač tekutého mýdla plast bílý Seifenspender, weiss, Kunststoff Диспенсер для жидкого мыла, пластик, белый 115 x 245 x 110 mm, 1000 ml Automatic foam soap dispenser, white plastic Automatický dávkovač pěny plast bílý Automatischer Schaumseifenspender, weiss, Kunststoff Автоматический диспенсер пены 135 x 275 x 120 mm, 1000 ml Soap dispenser, chromed plast Dávkovač tekutého mýdla plast mat Seifenspender, Kunststoff, gebürstet Диспенсер для жидкого мыла, пластик 125 x 240 x 100, 500 ml Soap dispenser, stainless steel, matt Dávkovač tekutého mýdla nerez mat Seifenspender, Edelstahl, gebürstet Диспенсер для жидкого мыла шлифованная матовая сталь 125 x 240 x 100, 350 ml stainless nerez Edelstahl нержавейка chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь PVC Fe Integrated soap dispenser - top fi lling Integrovaný dávkovač mýdla horní plnění Integrierter Spender - obere Füllung Встроенный дозатор жидкого мыла 45 x 320 x 122 mm, 450 ml Integrated soap dispenser, stainless steel, matt Integrovaný dávkovač mýdla do desky nerez, mat Einbauseifenspender für Arbeitsplatte, gebürstet Встроенный дозатор жидкого мыла, мат 55 x 275 x 130 mm, 310 ml Built-in soap and detergent dispenser Integrovaný dávkovač tekutého mýdla a saponátu Einbau-Seifenspender und Reinigungsmittelspender Встроенный дозатор жидкого мыла и моющих средств 55 x 270 x 125 mm, 300 ml polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат HOTEL EQUIPMENT / HOTELOVÉ VYBAVENÍ

87 V-folded paper towel dispenser, white plastic Zásobník na skládané papírové ručníky plast bílý V-gefaltetes Papierhandtuchspender, weisser Kunststoff Диспенсер для бумажных полотенец 260 x 380 x 160 mm Paper towel dispenser, white plastic Zásobník na papírové ručníky plast bílý Papierhandtuchspender, weisser Kunststoff Диспенсер для бумажных полотенец 260 x 315 x 105 mm Hand towel dispenser, stainless steel Zásobník na papírové ručníky nerez Papierhandtuchspender, Edelstahl Диспенсер для бумажных полотенец polished / lesk / poliert / блеск x 265 x 110 mm x 370 x 105 mm matt / mat / gebürstet / мат x 265 x 110 mm x 370 x 105 mm Jumbo-roll toilet dispenser, stainless steel Zásobník na toaletní papír nerez Papierrollenhalter JUMBO, Edelstahl Туалетный дозатор, нержавейка polished / lesk / poliert / блеск x 270 x 130 mm x 310 x 125 mm matt / mat / gebürstet / мат x 270 x 130 mm x 310 x 125 mm Jumbo-roll toilet paper dispenser, stainless steel Zásobník na toaletní papír nerez zámek Papierrollenhalter JUMBO, Edelstahl Туалетный дозатор, нержавейка 205 x 210 x 115 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Jumbo-roll toilet dispenser, white plastic Zásobník na toaletní papír JUMBO bílý plast Papierrollenhalter JUMBO, weisser Kunststoff Туалетный дозатор, белый пластик 270 x 285 x 130 mm Jumbo-roll toilet paper dispenser, stainless steel Zásobník na toaletní papír nerez zámek Papierrolenhalter JUMBO, Edelstahl Туалетный дозатор, нержавейка polished / lesk / poliert / блеск x 270 x 130 mm x 325 x 128 mm matt / mat / gebürstet / мат x 270 x 130 mm x 325 x 128 mm Kleenex box, chrome / plastic Kleenex box chrom / plast Kleenex Box, Kunststoff Держатель для салфеток пластик 267 x 72 x 137 mm Kleenex box, chrome / plastic Kleenex box chrom / plast Kleenex Box, Kunststoff Держатель для салфеток пластик 115 x 130 x 115 mm Kleenex box, stainless steel Kleenex box nerez Kleenex box, Edelstahl Держатель для салфеток нержавейка 250 x 130 x 75 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат 86 87

88 Kleenex box, stainless steel, polished Kleenex box na zabudování nerez lesk Kleenex Box, Edelstahl, poliert Встроенный держатель для салфеток, нержавейка 300 x 160 x 60 mm Integrated holder for Kleenex, polished Integrovaný držák pro Kleenex lesk Einbau-Kleenexboxhalter, poliert Встроенный держатель для салфеток 200 x 120 x 110 mm Hygienic bag dispenser, stainless steel Zásobník hygienických sáčků (HygBag) HygBag, Edelstahl Держатель для пластиковых мешков нержавейка 95 x 145 x 30 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат HygBag for PVC bags stacked, stainless steel HygBag na PVC sáčky vkládané nerez HygBag für die PVC-Beutel, Edelstahl Встроенный держатель для пластиковых мешков нержавейка 92 x 131 x 24 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Hygienic paper bag dispenser HygBag na papírové sáčky HygBag für die Papierbeutel HygBag 120 x 240 x 32 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат white / bílý / weiss / белый Ashtray, polished Popelník lesk Aschenbecher, poliert Пепельница, блеск 100 x 120 x 35 mm Integrated holder for toilet paper, polished Integrovaný držák toaletního papíru lesk Einbau-Papierrollenhalter, poliert Встроенный держатель туалетной бумаги 200 x 60 x 100 mm Bottle opener, stainless steel, polished Otvírák lahví nerez lesk Flaschenöffner, Edelstahl, poliert Открывалка, нержавеющая сталь 45 x 65 x 40 mm stainless nerez Edelstahl нержавейка chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь PVC Fe Hair dryer holder, polished Držák fénu lesk Fönhalter, poliert Держатель фена, блеск 80 x 55 x 100 mm Hair dryer holder, spiral Držák fénu spirálový Spiral Fönhalter Держатель фена 100 x 185 x 125 mm Hair dryer holder, spiral Držák fénu spirálový Spiral Fönhalter Держатель фена 100 x 130 x 125 mm Soap dispenser Dávkovač tekutého mýdla s pákou pro zdravotnická zařízení Seifenspender Диспенсер для жидкого мыла, нержавейка 100 x 320 x 110 mm, 1100 ml HOTEL EQUIPMENT / HOTELOVÉ VYBAVENÍ

89 Soap dispenser Dávkovač tekutého mýdla Seifenspender Диспенсер мыла, нержавеющая сталь 100 x 320 x 110 mm, 1100 ml polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Penta towel rack, polished Polička na ručníky pětipatrová lesk 5-fach Handtuchablage, poliert Настенный держатель полотенец 150 x 265 x 120 mm Triple hook Trojháček Dreifachhaken Планка с 3-мя крючками 220 x 30 x 40 mm Double paper holder Držák toaletního papíru dvojitý bez krytu Doppelter Papierrollenhalter Двойной держатель туалетной бумаги, шлифованная матовая сталь 320 x 30 x 90 mm Double paper holder with cover Držák toaletního papíru dvojitý s krytem Doppelter Papierrollenhalter mit Deckel Двойной держатель туалетной бумаги с крышкой 270 x 140 x 107 mm Clothesline, polished Šňůra na prádlo lesk Wäscheleine, poliert Веревка для белья Ø 95 x 45 mm, l = mm Door stop on fl oor Dveřní doraz na zem Bodentürstopper Дверной упор напольный 33 x 30 x 33 mm chrome / chrom stainless matt / nerez brass / mosaz Door stop on wall Dveřní doraz na zeď Wandtürstopper Дверной упор настенный 18 x 18 x 80 mm chrome / chrom stainless matt / nerez brass / mosaz Pedal bin, stainless steel, polished Odpadkový koš nerez lesk Abfalleimer, Edelstahl, poliert Ведро, блеск 200 x 300 x 200 mm, 6 l Room bin, black Odpadkový koš do pokoje černý Abfalleimer, schwarz Мусорный ящик, черный 250 x 295 x 250 mm, 7,5 l Room bin, polished / matt Odpadkový koš do pokoje lesk / mat Abfalleimer, poliert / gebürstet Мусорный ящик, нержавейка, блеск / мат 250 x 295 x 250 mm, 7,5 l Waste bin without cover, stainless steel Odpadkový koš bez víka nerez Abfalleimer ohne Deckel, Edelstahl Мусорный ящик, нержавеющая сталь 200 x 285 x 200 mm, 9 l polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат 88 89

90 Pedal bin, stainless steel Odpadkový koš nerez Abfalleimer, Edelstahl Ведро polished / lesk / poliert / блеск x 260 x 170 mm, 3 l x 280 x 200 mm, 5 l x 400 x 250 mm, 12 l x 450 x 300 mm, 20 l x 650 x 300 mm, 30 l x 650 x 350 mm, 40 l matt / mat / gebürstet / мат x 260 x 170 mm, 3 l x 280 x 200 mm, 5 l Wastebasket square, hanging Hranatý odpadkový koš závěsný Rechteckiger Abfalleimer zum Aufhängen Квадратная мусорная корзина, настенная polished / lesk / poliert / блеск x 500 x 250 mm, 25 l x 600 x 250 mm, 45 l x 750 x 250 mm, 75 l matt / mat / gebürstet / мат x 500 x 250 mm, 25 l x 600 x 250 mm, 45 l x 750 x 250 mm, 75 l Square waste bin, wall mounted Hranatý odpadkový koš závěsný hygienický Abfalleimer, eckig Квадратная мусорная корзина, настенная 205 x 300 x 100 mm, 6 l polished / lesk / poliert / блеск white / bílý / weiss / белый matt / mat / gebürstet / мат Square waste bin, free standing or hanging, stainless stell Hranatý odpadkový koš nerez na postavení nebo pověšení Abfalleimer, eckig, Edelstahl Квадратная мусорная корзина 370 x 460 x 165 mm, 25 l polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Wall mounted waste bin, stainless steel Odpadkový koš závěsný nerez Wand-Abfalleimer, Edelstahl Настенное мусорное ведро, нерж. сталь 170 x 235 x 240 mm, 3 l polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Bin with ashtray, polished Odpadkový koš s popelníkem lesk Abfalleimer mit Aschenbecher, poliert Корзина для мусора с пепельницей сталь 210 x 585 x 210 mm Hand towel dispenser with garbage bin, hanging Zásobník na papírové ručníky s odpadkovým košem nástěnný Papierhandtuchspender mit Mülleimer Встроенный диспенсер для бумажных полотенец с мусорной корзиной 310 x 1225 x 155 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат stainless nerez Edelstahl нержавейка chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь PVC Fe HOTEL EQUIPMENT / HOTELOVÉ VYBAVENÍ

91 Trolley Koupelnový vozík Badrollwagen Ванная тележка 450 x 820 x 300 mm Mirror with LED illuminated frame Zrcadlo s LED osvětleným rámem Badspiegel mit LED-Beleuchtung Зеркало с подсветкой рамки 1200 x 600 x 35 mm, 8 W Bathroom mirror cabinet with LED light Zrcadlová skříňka s osvětlením Badezimmerspiegel mit LED-Beleuchtung Навесной зеркальный шкаф для ванной с подсветкой 380 x 610 x 120 mm Smoking Kouření povoleno Rauchen gestattet Курящая зона 120 x 140 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат No smoking Zákaz kouření Rauchen verboten Курить запрещено 120 x 140 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Baby nursery room Přebalovna Wickelraum Помещение для переодевания детей 120 x 120 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Disabled toilets WC vozíčkář Barrierfreies WC Туалет для инвалидов 120 x 130 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Gentlemen toilet WC páni WC Herren Мужской туалет 120 x 130 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Ladies toilet WC dámy WC Damen Женский туалет 120 x 130 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат WC WC WC Туалет 120 x 120 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Showers Sprcha Duschen Душевая 120 x 120 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Cleaning room Úklidová místnost Allzweckraum Подсобное помещение 120 x 120 x 2 mm polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат 90 91

92 Automatic hand dryer, stainless steel Automatický osoušeč rukou nerez Händetrockner, Edelstahl Автоматический сушитель для рук 270 x 240 x 200 mm, 2500 W polished / lesk / poliert / блеск matt / mat / gebürstet / мат Hair dryer without holder Fén bez držáku Haartrockner ohne Halter фен без держателя 75 x 270 x 190 mm, 40 W white / bílý / weiss / белый black / černý / schwarz / черный Hair dryer with holder Fén s držákem pistolový Haartrockner mit Halter фен 110 x 270 x 140 mm, 40 W Hair dryer with holder and socket Fén s držákem a zásuvkou Haartrockner mit Halter und Steckdose фен 100 x 270 x 310 mm, 40 W white / bílý / weiss / белый black / černý / schwarz / черный Hair dryer with holder Fén s držákem Haartrockner фен 110 x 270 x 310 mm, 40 W Hair dryer with holder Fén s držákem Haartrockner Фен с держателем 75 x 270 x 190 mm, 40 W white / bílý / weiss / белый black / černý / schwarz / черный Jet hand dryer, plastic white Bezdotykový osoušec rukou plast bílý Kontaktloser Händetrockner, weiss Автоматический сушитель для рук 300 x 600 x 230 mm, 1900 W Hand dryer, plastic white Bezdotykový osoušec rukou plast bílý Kontaktloser Händetrockner, weiss Автоматический сушитель для рук 240 x 240 x 230 mm, 1800 W stainless nerez Edelstahl нержавейка chrome chrom Chrom Хром brass mosaz Messing латунь PVC Fe Hotel hair dryer Hotelový fén Hotel Haartrockner Фен 180 x 370 x 120 mm Bath grab bar, polished Madlo pevnostní lesk Wannengriff, poliert Поручень прямой 340 x 60 x 80 mm Bath grab bar angled, polished Madlo lomené lesk Wannengriff abgewinkelt, poliert Поручень изогнутый 425 x 250 x 80 mm Bath grab bar angled with soap basket, polished Madlo lomené s mýdlenkou lesk Wannengriff abgewinkelt mit Seifenkorb, poliert Поручень изогнутый с мыльницей 455 x 250 x 120 mm HOTEL EQUIPMENT / HOTELOVÉ VYBAVENÍ

93 NEW Designed by MgA. René Šulc. Reversible shower seat, stainless steel Sklopné sprchové sedátko nerez Duschklappsitz, Edelstahl Откидное сиденье для душа, нержавейка, пластик 462 x 120 x 450 mm Grab bar for glass door Madlo na skleněné dveře Griff Поручень, для стеклянной двери 445 x 55 x 125 mm Shower seat, transparent, polished Sklopné sedátko transparentní lesk Klappsitz, transparent, poliert Сиденье для душа, прозрачное 380 x 460 x 555 mm Toilet seat cover dispenser, white Zásobník na hyg. ochrany WC plast bílý WC Sitzschutz-Aufl agenspender, Kunststoff, weiss Держатель накладок для унитаза, пластиковый, белый 435 x 285 x 50 mm

94 NIKI

95 designbook2017

96 NEW NEW NEW NEW Holder with glass Držák kartáčků sklo Glashalter mit Glas Держатель для стакана 77 x 97 x 100 mm Soap dispenser with glass Dávkovač tekutého mýdla sklo Glasseifenspender Настенный дозатор для жидкого мыла (стекло) 77 x 150 x 100 mm, 250 ml Glass soap dish Mýdlenka skleněná Seifenhalter Мыльница 100 x 40 x 110 mm Double robe hook Věšáček dvojitý Doppelkleiderhaken Двойной крючок одежды 84 x 36 x 60 mm NEW NEW NEW NEW Rail with robe hooks Hrazda s věšáčky Hakenleiste mit Haken Держатель с крючками 300 x 53 x 45 mm Ring towel holder Kruh Handtuchring Кольцо для полотенец 228 x 150 x 60 mm Towel holder Držák ručníků Handtuchhalter Полотенцедержатель 550 x 36 x 62 mm Double towel holder Držák ručníků dvojitý Doppelhandtuchhalter Полотенцедержатель двойной 550 x 36 x 117 mm NEW NEW NEW NEW glass sklo Glas стекло polished lesk poliert блеск Double swing arm towel holder Držák ručníků dvojitý otočný Doppelbadetuchhalter, drehbar Полотенцедержатель двойной поворотный 50 x 53 x 475 mm Three swing arm towel holder Držák ručníků trojitý otočný Badetuchhalter, dreifach, drehbar Тройной полотенцедержатель поворотный 42 x 175 x 350 mm Glass shelf Polička skleněná Glasablage Полка стеклянная 500 x 36 x 115 mm Toilet paper holder with cover Držák toaletního papíru s krytem Papierrollenhalter mit Deckel Держатель для туалетной бумаги с крышкой 117 x 140 x 49 mm NIKI

97 NEW NEW Toilet paper holder without cover Držák toaletního papíru bez krytu Papierrollenhalter ohne Deckel Держатель для туалетной бумаги 126 x 90 x 40 mm Wall mounted toilet brush with glass dish WC štětka miska sklo WC-Bürstengarnitur Туалетная щетка с держателем настенный (металл) 105 x 375 x 135 mm

Zobrazit více


Источник: http://docplayer.cz/58591723-W-w-w-b-e-m-e-t-a-c-z.html


Щетка с подогревом

Щетка с подогревом

Щетка с подогревом

Щетка с подогревом

Щетка с подогревом